Merak Edilenler

aytaç
aytaç

FERMENTE SUCUK NEDİR?

Kıyma haline getirilen büyükbaş veya küçükbaş hayvan etlerinin ve yağlarının içine baharat, lezzet verici baharatlar ve kültür eklendikten sonra doğal hayvan bağırsağı veya geçirgen yapay bir kılıf içerisine konarak belirli koşullarda ve belli süre zarfında olgunlaştırma (Fermantasyon) ve kurutma işlemi uygulanması sonucu oluşan, nem değeri %40’ın altına düşürülmüş kesit yüzeyi mozaik görünümünde olan bir et ürünüdür.

aytaç
aytaç

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK NEDİR?

Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan etlerinin ve yağlarının veya kanatlı hayvan etleri ve yağlarının kıyılarak lezzet verici baharatlar ile karıştırıldıktan sonra doğal veya yapay kılıflara doldurularak belirli koşullarda fermantasyon ve/veya kurutma işlemleri uygulanarak nem oranı %50’nin altına düşürülmüş, kesit yüzeyi mozaik görünümünde olan ısıl işlem uygulanmış et ürünüdür.

aytaç
aytaç

FERMANTASYON NEDİR?

Fermantasyon; bir maddenin kültür aracılığıyla, genellikle ısı vererek kimyasal olarak değişime uğraması olayıdır. En önemli etmen; fermantasyonda görev alan kültürlerin bazı enzimlerin sentezine neden olmaları ve bu yolla bazı gıda bileşenlerini daha küçük moleküllü maddelere parçalamalarıdır. Kültürlerin parçalamaları sonucu gıdaların sindirilebilirlikleri artar. Amino asitlerin yararlıkları gelişir. Fermantasyon yoluyla kolay bozulabilen gıdalar daha dayanıklı gıda maddelerine dönüşür. Gıda maddeleri, oluşan özel tat ve koku ile daha çekici hale gelir. Gıdalar fermantasyon sonucu açığa çıkan maddeler sayesinde kendine has yapı, renk, koku ve lezzete sahip olurlar.

aytaç
aytaç

SALAM – SOSİS NEDİR? EMÜLSİFİYE ÜRÜN NE DEMEKTİR?

Büyükbaş hayvan etlerinin ve lezzet verici baharatlardan, emülsiyon1 teknolojisi uygulanarak elde edilen hamurun doğal ya da yapay kılıflara doldurulup ısıl işlem uygulanması ile oluşan et ürünüdür.

Örn : Piliç Salam , Piliç Sosis , Dana Salam , Dana Sosis , Hindi Salam vb.

1Emülsiyon Teknolojisi : Normal şartlarda birbirine karışmayan su ve yağın, et proteini aracılığı ile yüksek devirli bıçaklar sayesinde birbirine karıştırılması işlemidir.

aytaç
aytaç

JAMBON NEDİR?

Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan etleri veya kanatlı hayvan karkas etlerinden elde edilen parça etlerin veya küçük parça etlerin tekniğine uygun olarak tuzlama, kürleme gibi işlemlerden geçirilip ısıl işlem uygulanarak üretilen et ürünüdür.

aytaç
aytaç

SUCUKTA ISIL İŞLEM NEDİR? SUCUK’A NEDEN ISIL İŞLEM UYGULANIR?

Olgunlaşmış ürünün dana etinde minimum 68 c˚, beyaz ette minimum 72 c˚ merkez sıcaklığına getirilme işlemine denir. Bu sayede; çiğ üründeki zararlı mikroorganizmalar, ısıl işlem uygulaması sonrasında elemine edilmiş olur. Daha sağlıklı ve uzun raf ömürlü ürünlerin tüketiciye ulaşması sağlanır.

aytaç
aytaç

KAVURMA NEDİR?

Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların karkas etlerinin kemiksiz olarak, boyutları 7 cm’yi geçmeyen parçalar halinde doğrandıktan sonra belirli oranlarda tuz ve etin elde edildiği hayvan türüne ait iç yağları ile birlikte pişirilerek hazırlanan ısıl işlem uygulanmış et ürünüdür.

aytaç
aytaç

KEYİFLİ ET LOKMASI NEDİR?

Dana karkasının en değerli etleri özenle seçilip; kültür ile harmanlanıp fermente edilir. Elde edilen fermente et, tuz ve baharatlar ile harmanlanarak belirli koşullarda belirli bir nem değerine kadar kurutulur. Bunun sonucunda oluşan kurutulmuş etlerin dilimlenmesi ile elde edilen bir et ürünüdür. Bir paket üründe bulunan %45 protein ile hem besleyici hem de tok tutan tamamen doğal bir et ürünüdür.